Дневни светлини - какви са предимствата и недостатъците?
Публикувана: 29.10.2010 03:09
Автор: Екипа на Testdrive.bg
Прочетена: 8706 път(и)

Дневни светлини - какви са предимствата и недостатъците?


Какви са предимствата на Дневните светлини?

Основно предимство на Дневните светлини е това, че колата става по-видима.  Дневните светлини правят автомобила забележим от по-голямо разстояние, което намалява риска от катастрофа за пешеходците и другите участници в движението. В проучване, направено за Европейската комисия през Август 2006 г., е отбелязано, че Дневните светлини могат да спасят живота на 3 до 5% от загиналите при пътни инциденти .Това
прави между 1200 и 2000 спасени живота на година!Текстът на проучването може да бъде прочетен на адрес:
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/consultations/consultation_paper_drl_20060727.pdf .
Според по-ранно проучване от Октомври 2004 г., дневните катастрофи с участие на  мотоциклетисти могат да бъдат редуцирани с 32% благодарение на Дневните светлини, катастрофите с няколко участника през деня с тежки наранявания могат да бъдат редуцирани с 10%, което прави 17 507 тежки наранявания по-малко на година, а леките контузии при катастрофа могат да намалеят с 5% или 51 113 на година.Благодарение на Дневните светлини катастрофите могат да намалеят. Очакваният паричен ефект от редуцирането броя на катастрофите се изчислява на 5,311 милиарда евро!
Пълният текст на проучването можете да намерите на: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/IR2_report3_ver_oct_2004.pdf .
Ако сравним ефекта от включени габаритни светлини и включени LED Дневни светлини ще установим, че яркостта на Дневните светлини е между 8 и 20 пъти по-висока. При габаритните светлини яркостта е между 40 и 100 кандела, а при диодните Дневни светлини тя може да достигне повече от 800 кандела. Това прави автомобила видим от по-голямо разстояние. Дали тази висока яркост не намалява забележимостта на останалите участници в движението? Според Европейската
комисия – НЕ.Друго неоспоримо предимство на Дневните светлини е, че придават на автомобила елегантен и уникален стил. Към момента Дневните светлини са характерни за високия клас коли, но съвсем скоро това ще се промени и всички нови модели ще бъдат оборудвани с Дневни светлини. Дали те ще станат задължителни и за старите автомобили? Ще разберем съвсем скоро.Основните доводи ПРОТИВ Дневните светлини са събрани в проучване, направено за
Европейската комисия и публикувано на адрес:
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/IR4_oct_2004.pdf .
Доводите могат да бъдат обобщени по следния начин:
1. Намалена забележимост на пешеходци, колоездачи и мотористи.
2. Отблясъци от диодните Дневни светлини.
3. Повишена консумация на гориво.
4. Увеличени въглеродни емисии.
5. Увеличени разходи за инсталиране и подмяна.
6. Изтощаване на акумулатора.
7. Намалена забележимост на стоповете на другите автомобили.
8. Дневните светлини карат водачите да забравят да включат късите светлини.
9. Намалена забележимост на колите без Дневни светлини.


Според проучване на PHILIPS, направено през 2009 г., Дневни светлини могат да бъдат монтирани на 70% от европейските коли. Проблем представлява монтажът при FIAT Grande Punto, Renault Clio II Campus, Renault Megane II и Mercedes A-Class заради формата на отворите в бронята. При повечето модели автомобили монтажът отнема по-малко от 2 часа.


Могат ли да се използват DRL – Дневни светлини в България?
Трябва да бъдат спазени определени правила. На официално запитване от страна на LUXIMA към ТехноТест беше отговорено следното: „Светлините за движение през деня трябва да съответстват на изискванията на Правило 87, рев.2 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), като на тях трябва да има съответната маркировка, предвидена в правилото.
Монтирането им на автомобила трябва да съответства на изискванията на Правило 48, рев.5 на ИКЕ-ООН.”
В Правило 87 е записано, че интензитетът на светлината трябва да бъде в границите между 400 кандела и 800 кандела. За сравнение – лампа с нажежаема жичка 100W има интензитет 100 кандела.
В правило 87 се определя също така маркировката, която потвърждава, че продуктът е сертифициран като „фар за движение през деня” или дневни светлини. На стъклото на светлините трябва да има буквата „Е”, оградена с кръг. След буквата „Е” следва кодът държавата от Европейския съюз, която е сертифицирала продукта. Обикновено там пише „Е4” , което означава, че продуктът е сертифициран в Холандия. Обозначението за дневни светлини е „00RL”. В близост до знака „Е” трябва да е изписан и номерът на сертификата.
В Правило № 48 е записано как трябва да бъдат монтирани дневните светлини. Външният край на светлините не трябва да бъде на повече от 400 мм. от най-крайния външен ръб на превозното средство. Разстоянието между вътрешните краища на двете дневни светлини не трябва да бъде под 600 мм. или 400 мм., когато общата ширина на превозното средство е под 1 300 мм. Височината от земята трябва да бъде между 250 мм. и 1 500 мм.
Пълните текстове на Правилата могат да бъдат намерени на Интернет адрес: http://www.rta.government.bg/n_uredba/pravila_oon/pravilaoon.html .
На 24 септември 2008 г. Европейската комисия издава Директива, в която се казва, че европейското законодателство трябва да бъде съобразено с Правило 48. Всички страни-членки трябва да съобразят одобрението на нови моторни превозни средства с това Правило, считано от 7 февруари 2011 г.
В Директивата се регламентира задължителното поставяне на Дневни светлини с цел повишаване на безопасността.
Пълният текст на Директивата може да бъде намерен тук:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:257:0014:0015:BG:PDF .
Всички светлини, които отговарят на тези изисквания, трябва да бъдат признавани за Дневни светлини.
Какво е българското законодателство за Дневните светлини?
През 2004 г. Министерството на транспорта и съобщенията издава Наредба № 86, която регламентира начина на одобряване на Дневни светлини. Последното изменение на Наредбата е от 25 Септември 2007г. Пълният текст на Наредбата може да бъде намерен на Интернет адрес: http://www.rta.government.bg/n_uredba/naredbi_tip/naredba_086.pdf .
Наредбата е напълно синхронизирана с Правило 87, рев.2 на Икономическата комисия за Европа на ООН. ( виж по-горе ) и в нея е описано какви характеристики и маркировки трябва да имат Дневните светлини, за да бъдат одобрени от Автомобилна администрация.
В Допълнителните разпоредби към Закона за движение по пътищата, който е в сила от 01.09.1999 г., е записано дословно следното: „59. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Дневни светлини" са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.”

В Закона за движение по пътищата, чл. 70 е записано: „(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) Моторните превозни средства през периодите:
1. от 2 март до 31 октомври могат да се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини;
2. от 1 ноември до 1 март задължително се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.”

Това изменение от 2006 г. узаконява шофирането САМО с Дневни светлини през деня, целогодишно, без да е задължително да бъдат включени късите светлини.
Законът за движение по пътищата може да бъде намерен на Интернет адрес: http://www.rta.government.bg/n_uredba/zdp.html

Могат ли да ме глобят за използването на Дневни светлини?

Основното притеснение на всички нас е дали няма да бъдем глобени за включени „фарове за мъгла” или „нерегламентирани светлини”. Има такива случаи и техните оплаквания могат да бъдат намерени по форумите.
Бих препоръчал на всички да отпечатат отговорът на ТехноТест, заедно с Правилата на ООН, Директивите на ЕК, Наредбите на АА и Закона за движение по пътищата, да ги съхраняват в автомобила си и да ги показват на органите на КАТ в случай на нужда.
Логиката трябва да бъде следната:
1. В Закона за движение по пътищата е регламентиран терминът „Дневни светлини”. В чл. 70, ал.(3), изменена през 2006 г. е записано, че автомобилите имат право да се движат с включени Дневни светлини през деня.
2. В Наредба № 86 е описано обстойно какви са изискванията към Дневните светлини и има препратки към Правило 87 на ИКЕ на ООН.
3. В правило 87 на ИКЕ на ООН е описано какви трябва да бъдат характеристиките и маркировката на Дневните светлини. Ако те имат нужната маркировка и са сертифицирани в една Европейска държава, то би трябвало този сертификат да важи за всички държави-членки на Европейския съюз.
4. В правило 48 на ИКЕ на ООН е описано как и къде трябва да бъдат монтирани Дневните светлини.
5. В заключение – ако Вашите Дневни светлини имат нужните обозначения, доказващи, че са сертифицирани като „Дневни светлини” и са монтирани по стандарта, определен в Правило 48, то органите на КАТ нямат основание да констатират нарушение или, ако го направят, Вие можете да обжалвате този акт.
Снимки към новината за Дневни светлини - какви са предимствата и недостатъците?Автор: Екипа на Testdrive.bg

 
Още новини за Audi:

Audi S8 2020
Tuning Show и през 2014 на 7-8 Юни!
Адмирации за супер кабриолета Audi R8 GT Spyder
Най-малкият „огнедишащ” звяр на Audi е A1 clubsport quattro с 503 к.с.
Новото Audi A6 Avant е вече факт
Audi подготвя модели на метан (ВИДЕО)
Броени часове до премиерата на новото Audi A6 Avant
От Audi, пък вече са готови и с хибридната А3 седан
Audi представи Q3, което е най-спортното е класа
Разгледайте подгряващите снимки на новото Audi Q3
Audi има амбицията да изкара сериен Quattro
Audi създаде хибридна A5-ца
Папараци заснеха прототип на новото Audi RS4 Avant
Новото Audi RS6 идва през 2012-а
Заснеха новото Audi S6 без никаква маскировка
Женева 2011: Audi A3 седан е стилен и изключително бърз
Концептуален Audi A3 седан ще се появи в Женева
Audi показа бронираната A8 L Security
Audi изкара компактния Q3 на тестове
Новия Audi A9 ще засенчи някои други 4-врати купета . . .
Audi каза „НЕ” на новото RS4
Audi RS7 ще бъде основния враг на BMW M5
Дойде времето Audi да изкара болида R18
В детайли: Премиум седана Audi A6
Разкриха преждевременно новото Audi A6
Audi се впуска в GT4 шампионата с TT RS
Малка, бърза, ракета: Audi RS3 Sportback
Ето го и „зеленият” Audi Q5 Hybrid
Audi ще изкара от RS3 мощност 350 к.с.
Загатнаха с бял воал новото Audi A6
Дневни светлини - какви са предимствата и недостатъците?
Има ли шансове BMW X3 vs. Audi Q5?
Audi подлага на диети Q7
Новата А6-ца на Audi отново пред обектива
Автомивка Fresh София
Задава се състезателна версия на Audi TT RS
Премиерата на концепта Audi e-Tron Spyder
Сензационния концепт на Audi в Париж 2010
Audi R8 GT разказа абсолютно всичко за себе си
Идва с пълна сила Audi S7
Премиера в България: Audi A7 Sportback
Официално: Пратиха Audi S1 за Париж
Дойде времето и да свалят покрива на R4 e-Tron
Мъникът Audi A1 с тунинг от Senner
Компактния Audi Q3 започна тестове
Audi S1: без quattro, но висока динамика
Новата A6-ца на Audi излезе на тестове
Audi срещна A7 Sportback с пакета S-Line
В Мюнхен дебютира елегантния Audi A7 Sportback
Утре ще покажат четиривратото купе Audi A7 Sportback
Висок клас

 • S6 Avant (4F,C6)

 • S6 (4F,C6)

 • A6 (4A,C4)

 • 100 Avant (4A,C4)

 • 100 (4A,C4)

 • 100 (44,44Q)

 • 100 Avant (44,44Q)

 • S6 (4B,C5)

 • S6 Avant (4B,C5)

 • S6 (4A,C4)

 • A6 (4B,C5)

 • A6 Avant (4B,C5)

 • A6 Avant (4A,C4)

 • A6 ( 4F C6)

 • A6 (4G, C7)

 • A6 Avant (4F,C6)

 • Allroad (4G,C7)

 • S6 Avant (4A,C4)

 • S6 (4G,C7)

 • S6 Avant (4G,C7)
КОМЕНТАРИ(0):
РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА ДА ПИШЕШ КОМЕНТАРИ


Платена реклама

  АВТО НОВИНИ
АВТО ОБЯВИ
Продавам Mr.

Продавам Mr.

Продавам Mr.